หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนอัตโนมัติ รุ่น PFK8800LS

 
ราคา 57,825.00 บาท/เครื่อง
 

รหัสสินค้า : PFK8800LS
Volume :
 
 
 
 
 
Description

 

[ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้  

[ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้  

[ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ได้

                                                 

             “ แปะแล้วป้อน” เพียงแปะหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯข้อมูลจะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ป้อนข้อมูลจาก MRZ 2 บรรทัดล่างสุดในหน้าหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายได้ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลเอง สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ รองรับทั้งแบบฟอร์มที่ทำงานบน Windows และ Web Base

   

คุณสมบัติรวม

 • เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูงของ ARH และโปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์ม หรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ ( PassIDform ) 
 •  ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต  
 

คุณสมบัติของ โปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)

  • อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้ โดยใช้เทคโนโลยี OCR 
  • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นต่างๆ ได้ทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน
  • ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบ ฟอร์มต่าง ๆ เป็นข้อมูลจากหนังสือเดินทาง 23 รายการ และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก               รายการ คือวันที่ปัจจุบันเวลาปัจจุบัน และ อายุ
  • ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)
  • อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการวางเล่มหนังสือเดินทางบนเครื่องอ่าน 
  • ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
  • เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น
  • สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad สามารถทดสอบสคริปต์ต่าง ๆ ได้ง่ายภายในโปรแกรม
  • สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น

   • ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก
   • วันที่รองรับทั้งปี พ.และ ค.ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่น ย่อแบบนี้ 05/11/1977 หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน พ.. 2520
   • ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1  สำหรับเพศชาย 2  สำหรับเพศหญิง
  • สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้  คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

  • มีเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนไทยอยู่ในตัว
  • ถ่ายภาพหน้าหนังสือเดินทางด้วยรังสีUltraviolet (UV) และบันทึกเป็นแฟ้มได้
  • ถ่ายหน้าหนังสือเดินทางด้วยแสงปกติ และรังสีอินฟราเรดได้
  • บันทึกภาพหน้าหนังสือเดินทางได้เต็มหน้า ภาพมีความละเอียดสูง 500 จุดต่อนิ้ว
  • ด้านหลังเครื่องมีพอร์ต USBว่าง ช่อง สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ USB ภายนอกเช่นเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มได้
  • มีช่องยึดสายคล้องแบบ Kensington ป้องกันการลักขโมยเครื่องอ่านได้

       


  คุณลักษณะเฉพาะ/Specification PFK8800LS

  เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

  PFK8800LS

  โปรแกรมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม

  PassIDform (Passport and Thai ID Auto Form Filler)

  หนังสือเดินทางที่อ่านได้

  หนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 (ใช้เทคโนโลยี OCR)

  ข้อมูลที่อ่านได้จากหนังสือเดินทาง

  21 รายการได้แก่ : หมายเลขเอกสาร (หมายเลขหนังสือเดินทาง), หมายเลขส่วนบุคคล (เลขประจำตัวประชาชน), ชนิดของเอกสาร, ชื่อตัว, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ),

  ชื่อประเทศที่ออกเอกสาร, สัญชาติ, เพศ, วันเกิด, วันหมดอายุ, ผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (5 รายการ), ภาพใบหน้า, ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง (ได้แก่ แสงสีขาว, รังสีอินฟราเรด, รังสียูวี) และ ข้อมูล MRZ 2 รายการ

  ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประชาชนไทย

  23 รายการ ได้แก่ : เลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย, คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ

  เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด, เพศ, วันเกิด,

  หน่วยงานที่ออกบัตร, วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ และรูปถ่ายเจ้าของบัตร

  ข้อมูลที่ใช้ได้เพิ่มเติม

  3 รายการ ได้แก่ วันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ

  ไฟล์ข้อมูลที่สามารถเก็บบันทึกได้

  จากหนังสือเดินทาง : 4 รายการ ภาพใบหน้า, ภาพถ่ายหน้าหนังสือเดินทางด้วยแสงสีขาว, ด้วยรังสีอินฟราเรด และด้วยรังสียูวี

  จากบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 รายการ : ภาพถ่ายเจ้าของบัตร

  พอร์ตใช้งาน

  พอร์ตอินพุต USB-B ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง

  พอร์ตเอาต์พุต USB-A สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ช่อง

  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  Windows 10, 8.x, 7, Vista, XP ทั้ง 32 และ 64 บิต


  อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

  • ตัวเครื่องอ่าน PFK8800LS

  • AC/DC Adapter

  • สาย USB


  คำแนะนำและข้อควรระวัง

  • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

  • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

  • ควรมีการทำความสะอาดช่องแสง และระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยบนผิวกระจก

  • หากไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบ AC/DC Adapter ทิ้งค้างไว้


  การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งานการใช้งานผิดวิธีการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ


  ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย :   
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform ภาษาไทย   

  • การเลือกซื้อชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  (ตารางเปรียบเทียบ) :    Selection Guide
  • ถามตอบชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ  :   FAQ  
  • ถามตอบ ปัญหาการใช้งานโปรแกรม PassIDform :  FAQ
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ PFK รุ่นล่าสุด พร้อมชุด Application Program  และ ไลเซนส์ในการใช้งาน      วีดีโอแนะนำ สินค้า
     

       

   ตอนที่ 1 : ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนอัตโนมัติ  

                                         

                                        


        ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก
   บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

  R&D Computer System Co., Ltd.

  ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

  E-Mail : sales@rd-comp.com

  http://www.rd-comp.com

  PFK8800LS_R180322

   
  เว็บสำเร็จรูป
  ×